Wetgeving: is schouwvegen verplicht?

schoorsteenveger-wetgeving

Is schoorsteenvegen verplicht?

Het hangt ervan af. De schouw kuisen van individuele stooktoestellen (open haard, olie- of gashaard, waterboiler op gas, …) is volgens de wet niet verplicht. Het is onder bepaalde voorwaarden wél wettelijk verplicht om de schoorsteen van centrale stooktoestellen (bijv. je centrale verwarmingsketel op gas of stookolie) te reinigen.

Individuele stooktoestellen

Individuele stooktoestellen zijn bijvoorbeeld:

  • Een olie- of gashaard (die niet aangesloten zijn op een centrale stookinstallatie)
  • Een open haard
  • Een boiler op gas die enkel water verwarmt (de zogenaamde “doorstromer”)

Hoewel het ten zeerste aangeraden wordt, is het reinigen van de schoorsteen van deze toestellen in Vlaanderen niet wettelijk verplicht.
Het kan echter zijn dat je huurcontract of brandverzekeringspolis deze reiniging verplicht! In de meeste verzekeringspolissen wordt opgenomen dat je de schoorsteen dient te onderhouden als een goede huisvader. Indien je een schoorsteenbrand hebt, en je hebt lang geen schoorsteenonderhoud gedaan, zou je mogelijks problemen met de verzekering kunnen krijgen.

Een goed onderhoud van de schoorsteen van een individueel stooktoestel is dus aangewezen. Vraag van dit onderhoud steeds een attest aan je schoorsteenveger.

Centrale stooktoestellen

Centrale stooktoestellen moeten onderworpen worden aan een keuring vóór ingebruikname en een periodisch onderhoud (stookinstallaties op vloeibare, bv. stookolie, en vaste brandstof jaarlijks, deze op gasvormige brandstoffen tweejaarlijks). Toestellen ouder dan 15 jaar moet ook een verwarmingsaudit ondergaan.

Bij de toestellen waar dit mogelijk is (zogenaamde “open” toestel, die de verbrandingslucht uit het stooklokaal nemen en aangesloten zijn op een schoorsteen), is het reinigen van de schoorsteen een verplicht onderdeel van het periodisch onderhoud.

Tegenwoordig zijn de meeste verbrandingstoestellen gesloten. Ze zijn veelal voorzien van een dubbele concentrische buis en zuigen hun verbrandingslucht via de ene pijp van buiten aan. Via de andere pijp gaan de verbrandingsgassen naar buiten. Het is niet mogelijk om bij dergelijke toestellen eenvoudig een schouwreiniging uit te voeren. Bijgevolg is schoorsteenreiniging voor gesloten toestellen niet verplicht. Bij die toestellen is er ook geen gevaar voor CO-intoxicatie aangezien het toestel in zijn geheel gesloten is en geen zuurstof onttrekt aan het stooklokaal. Bij de open toestellen is dit wel het geval.

Een onderhoudsbeurt van een stooktoestel dient te gebeuren door een technicus (veelal een chauffagist) die erkend is door de Vlaamse overheid. Die erkende technici mogen dus ook de schoorsteen inspecteren en reinigen.

Overzicht

Om het overzichtelijk te maken, vatten we alles samen in onderstaande tabel:

Type stooktoestelReiniging schoorsteen verplichtReiniging schoorsteen aangeraden
Individueel (bijv. open haard)Wettelijk niet (tenzij door brandverzekering, huurcontract, ...) Ja
Centraal, open (bijv. centrale verwarming op gas, met luchtaanzuiging uit lokaal)Ja (jaarlijks of tweejaarlijks, naargelang type brandstof, zie artikel)Ja
Centraal, gesloten (bijv. centrale verwarming op gas, aangesloten op schoorsteen met concentrische buis)NeeJa, indien mogelijk