Stook verstandig

houtkachel klachten

In het najaar gaat de open haard of houtkachel bij veel mensen weer aan. Dat is gezellig, maar de rook kan gezondheidsklachten veroorzaken en hinder geven, en dit bij bewoners en buren. In dit artikel geven we een aantal tips om overlast te voorkomen.

Geuroverlast en schadelijke stoffen

Openhaarden en allesbranders zijn een belangrijke oorzaak van geuroverlast in Vlaanderen. Er komen ook schadelijke stoffen vrij zoals fijn stof, stikstofoxiden en roet.

Bij gesloten kachels verdwijnt dit naar buiten via de schoorsteen en daar kunnen buren veel hinder van ondervinden.

Bij open houtkachels of open haarden komt een deel van de schadelijke stoffen in de woning terecht, waar bewoners het inademen. Ze kunnen luchtwegklachten krijgen, maar ook hoofdpijn en geirriteerde ogen. Vooral mensen met astma of andere longaandoeningen kunnen last hebben van de rook.

Tips om klachten te voorkomen

  • De capaciteit van de haard moet passen bij de te verwarmen ruimte. Is de capaciteit te groot, dan moet er teveel getemperd worden en wordt de verbranding onvollediger. Daardoor komen er meer schadelijke stoffen vrij.
  • Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een erkende schoorsteenveger.
  • Gebruik brandstoffen die geschikt zijn voor uw haard of kachel. Gebruik droog en schoon hout of houtbriketten. Gebruik geen hout dat veel hars bevat of behandeld hout zoals geverfd hout. Gebruik ook geen kunststof, oud papier of huishoudelijk afval.
  • Ventileer goed tijdens stoken in huis. Zet roosters open en een raam op een kier. Dit voert voldoende zuurstof aan voor de verbranding en zorgt ervoor dat de verbrandingsgassen uit huis worden afgevoerd.
  • Stook niet bij mistig of windstil weer. De rook blijft dan om het huis hangen en veroorzaakt extra hinder.
  • Mensen met astmatische aandoeningen kunnen erg gevoelig zijn voor de stoffen afkomstig uit een schoorsteen, een vuurkorf in de tuin of de barbecue. Zij hebben dan meer luchtwegklachten zoals benauwdheid. Bespreek met de buren op welke momenten stoken het minste hinder veroorzaakt.

Met info van: GGD Gelderland