Hoeveel kost schouwvegen?

schoorsteenveger-prijzen

Tarieven voor schouwvegen variëren sterk. In dit artikel lees je wat de bepalende factoren zijn. 

Zoals ik in het artikel over ‘wetgeving‘ uiteenzet wordt er qua vakmannen een onderscheid gemaakt tussen schoorsteenvegers en erkende technici.

Wat is het verschil?

Een schoorsteenveger mag je schoorsteen vegen, en hoeft hiervoor niet erkend te zijn door een overheidsinstantie. Eender wie kan in feite schouwveger worden.

Een erkende technicus is een vakman die verplicht erkend is door de Vlaamse overheid om centrale stooktoestellen te onderhouden en te keuren.

Schoorsteenvegers en erkende technici hanteren verschillende tarieven.

Schoorsteenveger prijs
Prijzen van schoorsteenvegers variëren sterk, van 50€ tot +300€. Het hangt ervan af of er 1 of meerdere pijpen gereinigd moeten worden, of het een routineonderhoud is of dat er vogelnesten dienen verwijderd te worden, enz.

Voor het reinigen van één regelmatig onderhouden rookkanaal van een modale woning is een prijs tussen 50€ en 100€ concurrentieel. Je maakt best op voorhand een afspraak met je vakman omtrent de kostprijs.

Een factuur voor schouwvegen komt in aanmerking voor het verlaagde BTW-tarief van 6%. De voorwaarden zijn dat het een privéwoning is in het Vlaams Gewest, die ouder is dan 10 jaar.

Prijzen erkende technici

Voor een onderhoud door een erkend technicus die je centraal stooktoestel (gasketel, stookolieketel, …) komt reinigen, en daarbij ook de schoorsteen reinigt, moet je rekenen op 75€ tot 150€.

Vroeger was deze factuur voor 40% af te trekken van de personenbelasting maar de regering Di Rupo 1 heeft deze maatregel afgeschaft.

Ook hiervoor is het verlaagde BTW-tarief van 6% van toepassing. Wederom moet het om een privéwoning gaan in het Vlaams Gewest, ouder dan 10 jaar.