Disclaimer

SchoorsteenvegerInfo.com is een informatieve website waarop zowel subjectieve als objectieve informatie gepubliceerd wordt. De informatie en reacties die op of via deze website wordt aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. SchoorsteenvegerInfo.com staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. SchoorsteenvegerInfo.com is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen. SchoorsteenvegerInfo.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.